بادام باران کوهسرخ

بادام باران کوهسرخ

   ....

تاثیر امواج و پارازیت ها در ابتلا به سرطان به اثبات رسید

تاثیر امواج و پارازیت ها در ابتلا به سرطان به اثبات رسید

مطالعات اخیر تاثیر امواج و پارازیت ها در ابتلا به سرطان را به اثبات رساند. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه رونمایی از سامانه و بانک اطلاعاتی جامع سرطان در شیراز گفت: از آن جا که در ابتدا اطلاعات کاملی از سرطان زایی پارازیت ها نداشتیم، اظهار نظر نمی کردیم اما مطالعات اولیه اخیر نشانگر آن است که این امواج و پارازیت ها عوارض دارند و در ابتلا به سرطان موثرند. رضا ملک زاده افزود:....