قیمت گل زعفران چهارشنبه 19 مهر 1396

قیمت گل زعفران چهارشنبه 19 مهر 1396

قیمت گل زعفران چهارشنبه 19 مهر 1396 هم اکنون هر کیلو گل زعفران در تربت حیدریه به قیمت حدود 45 الی 48 هزارتومان و کوهسرخ 47  الی 50 در حال معامله شدن است. و 1 روزه گل فاروج 48 الی 50 قیمت گذاری شده است. نیشابور 44 الی 47 و باخرز 45 الی 47 و در زاوه 43 الی 46 در حال معامله شدن است. و در برخی نقاط کشور دیده شده 43 تا 45 هم کسانی خریداری میکنند.....

دانش آموزان و مسئولین کوهسرخ مهر عاطفه ها را پُرشور برگزار کردند

دانش آموزان و مسئولین کوهسرخ مهر عاطفه ها را پُرشور برگزار کردند

همزمان با سراسر کشور: دانش آموزان و مسئولین کوهسرخ مهر عاطفه ها را پُرشور برگزار کردند. مبلغ جمع آوری شده صرف دانش آموزان نیازمند خواهد شد.  ....

قیمت گل زعفران سه شنبه 18 مهر 1396

قیمت گل زعفران سه شنبه 18 مهر 1396

قیمت گل زعفران سه شنبه 18 مهر 1396   هم اکنون هرکیلو گل زعفران در تربت به قیمت حدود 48 الی 53 هزارتومان و کوهسرخ 48  الی 53 در حال معامله شدن است. و 1 روزه گل فاروج 52 الی 54 قیمت گذاری شده است. نیشابور 44 الی 47 و باخرز 48 الی 52 در حال معامله شدن است. و در برخی نقاط کشور به علت کاهش تقاضای خرید 43 تا 45 هم کسانی خریداری میکنند.    ....

اولین جلسه هم اندیشی شورای بخش با بخشدار کوهسرخ برگزار شد

اولین جلسه هم اندیشی شورای بخش با بخشدار کوهسرخ برگزار شد

اولین جلسه هم اندیشی شورای بخش با بخشدار کوهسرخ برگزار شد. در این جلسه توسط بخشدار کوهسرخ  آیین نامه شورای بخش  قرائت شد .....

علی اکبر فاتحی به عنوان معاونت آموزشی اداره آموزش و پرورش کوهسرخ منصوب شد

علی اکبر فاتحی به عنوان معاونت آموزشی اداره آموزش و پرورش کوهسرخ منصوب شد

باحکم ریاست آموزش و پرورش کوهسرخ: علی اکبرفاتحی به عنوان "معاونت آموزشی آموزشی" آموزش و پرورش کوهسرخ منصوب شد. به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش کوهسرخ؛ در هجدهمین روز مهرماه حسین اعمی، رئیس آموزش و پرورش کوهسرخ پست قبلی خود را به علی اکبر فاتحی سپرد و بدین ترتیب فاتحی سکان هدایت معاونت آموزشی آموزش و پرورش کوهسرخ را برعهده گرفت.  ....