ایجاد مجموعه بازی پلی اتیلنی در پارک زائر شهر ریوش

ایجاد مجموعه بازی پلی اتیلنی در پارک زائر شهر ریوش

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس،مجموعه بازی پلی اتیلن کودکان به ارزش مبلغ دویست میلیون ریال جهت نشاط نوگلان زندگی ،به همت شهرداری ریوش در پارک زائر راه اندازی شد.     ....