زنگ مهر و مقاومت در مدارس کوهسرخ نواخته شد

زنگ مهر و مقاومت در مدارس کوهسرخ نواخته شد

همزمان با سراسر کشور: دانش آموزان کوهسرخی نوای زنگ مهر را شنیده و سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.....

آماده سازی مدرسه مهر جهان شهر ریوش

آماده سازی مدرسه مهر جهان شهر ریوش

آماده سازی مدرسه مهر جهان شهر ریوش برای بازگشایی مدارس....

جشن شکوفه ها در مدارس ابتدایی منطقه کوهسرخ

جشن شکوفه ها در مدارس ابتدایی منطقه کوهسرخ

همزمان با سراسر کشور: جشن شکوفه ها در مدارس ابتدایی منطقه کوهسرخ برگزار شد. مدرسه هدف: آموزشگاه هما مکی....

مردم خراسان غربی ماه آینده منتظر خبرهای خوش باشند

مردم خراسان غربی ماه آینده منتظر خبرهای خوش باشند

مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور در سبزوار بیان کرد: ملاک ما در تقسیمات کشوری، قانون، توسعه و عدالت است. مدیر کل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور گفت:  طرح تقسیمات کشوری موضوع احساسی، عاطفی و آنی نیست و رویکرد دولت قانون، توسعه متوازن، عدالت، منطق و عقلانیت است. طرح تقسیمات کشوری پس از وقفه چند ساله در دولت یازدهم با سفر مدیر کل تقسیمات کشوری و کارشناسان مربوطه به خراسان رضوی در دستور کار وزارت کشور و دولت قرار گرفت.  سید سعید جلالی در پایان سفر خود به خراسان رضوی با بیان اینکه سفر....

مراسم افتتاح شرکت تعاونی آریا گل کوهسرخ

مراسم افتتاح شرکت تعاونی آریا گل کوهسرخ

حضور سرکار خانم بیجندی ریاست محترم اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مراسم افتتاح شرکت تعاونی آریا گل کوهسرخ همزمان با هفته تعاون....