مسابقات ورزشی بازی های کلاسیک ویژه روستاییان بخش کوهسرخ برگزار شد

مسابقات ورزشی بازی های کلاسیک ویژه روستاییان بخش کوهسرخ برگزار شد

مسابقات ورزشی بازی های کلاسیک ویژه روستاییان بخش کوهسرخ برگزار شد . -تحت عنوان نشاط اجتماعی وتامین سلامتی با شعار جامعه سالم عاری از اعتیاد در رده سنی نوجوانان متولدین 1380 -1381-1382- 1383 در سالن شهید بهشتی شهر ریوش ویژه پسران نوجوانان و مدرسه متوسطه فضیلت ویژه دختران همراه با مسابقات فوتسال و بازی های کلاسیک در رشته های ۱-پنارتی شوت به دروازه کوچک ۲- والیبال شش نفره ۳- دومیدانی در ماده ای دو ۲۰۰۰متر و پرش جفت و پرتاب وزنه ۴ کیلویی در ریوش کوهسرخ برگزار شد. روابط عمومی هیات بازیهای بومی....