طرح هم کدسازی شماره تلفن های ثابت شهرستان کاشمر و منطقه کوهسرخ

 
برای دریافت شماره جدید تلفن ثابت خود کد شهرستان را بهمراه شماره تلفن وارد نمایید. نمونه : 05328223333
توجه : این سیستم توسط تیم پایگاه خبری کوهسرخ طراحی شده است که تمامی پیش شماره های مراکز مخابراتی
شهرستان کاشمر + روستاها و منطقه کوهسرخ در آن موجود می باشد
شماره قدیم :