صفحه اصلی > آموزش و پرورش > گرامیداشت هفته ناجا در آموزشگاه شهید رامین

گرامیداشت هفته ناجا در آموزشگاه شهید رامین


13 مهر 1396. نویسنده: امید علی اکبری
به مناسبت گرامیداشت هفته ناجا:
دانش آموزان آموزشگاه شهید رامین با اهدا گل از سبز پوشان نیروی انتظامی تقدیر کردند.بازگشت