صفحه اصلی > آموزش و پرورش > علی اکبر فاتحی به عنوان معاونت آموزشی اداره آموزش و پرورش کوهسرخ منصوب شد

علی اکبر فاتحی به عنوان معاونت آموزشی اداره آموزش و پرورش کوهسرخ منصوب شد


18 مهر 1396. نویسنده: امید علی اکبری
باحکم ریاست آموزش و پرورش کوهسرخ:
علی اکبرفاتحی به عنوان "معاونت آموزشی آموزشی" آموزش و پرورش کوهسرخ منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش کوهسرخ؛ در هجدهمین روز مهرماه حسین اعمی، رئیس آموزش و پرورش کوهسرخ پست قبلی خود را به علی اکبر فاتحی سپرد و بدین ترتیب فاتحی سکان هدایت معاونت آموزشی آموزش و پرورش کوهسرخ را برعهده گرفت.

علی اکبر فاتحی به عنوان معاونت آموزشی اداره آموزش و پرورش کوهسرخ منصوب شد

 
بازگشت