صفحه اصلی > آموزش و پرورش > دانش آموزان و مسئولین کوهسرخ مهر عاطفه ها را پُرشور برگزار کردند

دانش آموزان و مسئولین کوهسرخ مهر عاطفه ها را پُرشور برگزار کردند


19 مهر 1396. نویسنده: امید علی اکبری
همزمان با سراسر کشور:
دانش آموزان و مسئولین کوهسرخ مهر عاطفه ها را پُرشور برگزار کردند.
مبلغ جمع آوری شده صرف دانش آموزان نیازمند خواهد شد.


 
بازگشت