صفحه اصلی > فرهنگ و ارشاد / شهرداری > سفر هنری عکاسان ترشیز به طبیعت پاییزه ریوش

سفر هنری عکاسان ترشیز به طبیعت پاییزه ریوش


20 مهر 1396. نویسنده: امید علی اکبری
سفرهنری عکاسان ترشیزبه طبیعت پاییزه ریوش
جمعه ۲۱مهرماه ۱۳۹۶
باهمکاری ادارات فرهنگ وارشاد اسلامی
وحفاظت محیط زیست شهرستانهای بردسکن-کاشمر-خلیل اباد
شهرداری وشورای اسلامی شهر ریوش

سفر هنری عکاسان ترشیز به طبیعت پاییزه ریوش

 بازگشت