0
اینجاشفاکده دردهای بی دواست(محموديان طرقي)

اینجاشفاکده دردهای بی دواست(محموديان طرقي)

اینجاکه پاره تن رسولخداآرمیده است

اینجاکه آستان فدس رضای رضابود

اینجادری همیشه بازاست روبسوی بهشت

اینجاسکوت عاقلانه خودش حرف میزند

اینجا بهانه! بی بهانه گریه می کند

اینجاصدای بال ملائک شنیده می شود

اینجاست جایی که بدوخوب هم برابرند

اینجاهمه مذاهب عالم یکی شوند

اینجا فقیر توگویی که که مکه میرود

اینجاست ملجا دلهای بیقرار

اینجاشبانه روز چون روز روشن است

اینجاشفاکده دردهای بی دواست

اینجاهمه اش بوی عشق میدهد

اینجاخداهمیشه حضورش مجسم است

اینجاهمه غمها وغصه هازدل رود

اینجاکلید های طلابهرقفلهاست

اینجاشهان وسران هم سرتعظیم میکنند

اینجا همه احساسهاتازه میشوند

اینجامن وماهمه یکرنگ میشوند

اینجاچوآب زلال است وچون درخت سبز

اینجا هرآنکه هرچه خواهدبه اودهند

اینجادل شکسته رابیشتر می خرند

اینجامکان وزمان یک حقیقت است

اینجاطلوع وغروبی بجز طلوع نیست

انجانه جای ناامیدی امیدهابود

اینجا صفاورافت وکرم موج میزند

اینجاصدای گریه نوایی است دلنشین

اینجاامام مهر رضا(ع)آرمیده است

اینجاامام عصر (عج) بودنایب الزیاره نیز

اینجاغزل غزل ترانه دمادم سروده میشود

اینجاهمیشه پهن بودسفره رحمت خدا

مانیز برسراین سفره ریزه خواره ایم
شعر از :محمديان طرقي

 
   
آیا در این خبر مشکلی وجود دارد ؟

اگر در خبر مربوطه مشکل تایپی و یا هرگونه مشکل دیگر مشاهده نمودید
از طریق صفحه تماس با ما به ما اطلاع دهید.

نظرات:0

نظر دهید

کد را وارد کنید:*
عکس خوانده نمی‌شود