0
مراسم نمایدین کاروان اسرا در شهر ریوش برگزار شد

مراسم نمایدین کاروان اسرا در شهر ریوش برگزار شد

مراسم کاروان اسرا در شهر ریوش توسط تکیه ابوالفضل(ع) برگزار شد به روایت تصویر 

مراسم نمایدین کاروان اسرا در شهر ریوش برگزار شد
مراسم نمایدین کاروان اسرا در شهر ریوش برگزار شد
مراسم نمایدین کاروان اسرا در شهر ریوش برگزار شد
مراسم نمایدین کاروان اسرا در شهر ریوش برگزار شد
مراسم نمایدین کاروان اسرا در شهر ریوش برگزار شد
مراسم نمایدین کاروان اسرا در شهر ریوش برگزار شد
مراسم نمایدین کاروان اسرا در شهر ریوش برگزار شد
مراسم نمایدین کاروان اسرا در شهر ریوش برگزار شد
مراسم نمایدین کاروان اسرا در شهر ریوش برگزار شد
مراسم نمایدین کاروان اسرا در شهر ریوش برگزار شد

   
آیا در این خبر مشکلی وجود دارد ؟

اگر در خبر مربوطه مشکل تایپی و یا هرگونه مشکل دیگر مشاهده نمودید
از طریق صفحه تماس با ما به ما اطلاع دهید.

نظرات:0

نظر دهید

کد را وارد کنید:*
عکس خوانده نمی شود