0
بهایی ها در فتنه 88 چه کردند؟

بهایی ها در فتنه 88 چه کردند؟

فتنه 88 ابعاد ناگفته بسیاری دارد  شاید بیشترین نقش را در فتنه به جمعی از افراطیون داخلی بدهید اما بهایی ها نیز درآن نقش داشته اند.

نقش دولت های بیگانه در شكل گیری و قوام فرقه بهائیت و اقدامات و اهداف آن علیه ایران بر كسی پوشیده نیست. این حزب سیاسی با بدعت های زشت بنیان گذاری شد و در دامان بیگانگان پرورش یافت. در دوران حكومت پهلوی جهت انزوای اسلامی شیعی، بهائیت مورد توجه دستگاه حكومت بود و بسیاری از بهائیان به مناصب بالای حكومتی رسیدند و بالطبع در تأمین منافع بیگانگان كوشیدند. با پیروزی انقلاب اسلامی كه دیگر مجالی برای تحقق اهداف شوم این فرقه نمانده بود، بهائیان از طریق همدستی با استكبار در تضعیف نظام اسلامی كوشیدند و به انحای مختلف در صدد تبلیغ مرام خود برآمدند. انتخابات دهم ریاست جمهوری و حوادث متعاقب آن عرصه ای بود تا دوباره بهائیان با اشاره محافل بیگانه علیه جمهوری اسلامی ایران توطئه كنند.

این كتاب یكی از موضوعات«طرح تدوین تاریخ انقلاب اسلامی» است كه در مركز اسناد انقلاب اسلامی تهیه شده و تألیف آن نیز در همین مركز صورت گرفته است.

در مقدمه این كتاب دویست و چند صفحه ای آمده است:

نقش دولت های بیگانه در شكل گیری و قوام فرقه بهائیت و اقدامات و اهداف آن علیه ایران بر كسی پوشیده نیست. این حزب سیاسی با بدعت های زشت بنیان گذاری شد و در دامان بیگانگان پرورش یافت. در دوران حكومت پهلوی جهت انزوای اسلامی شیعی، بهائیت مورد توجه دستگاه حكومت بود و بسیاری از بهائیان به مناصب بزرگ حكومتی رسیدند و بالطبع در تأمین منافع بیگانگان كوشیدند.

با پیروزی انقلاب اسلامی كه دیگر مجالی برای تحقق اهداف شوم این فرقه نمانده بود، بهائیان از طریق همدستی با استكبار در تضعیف نظام اسلامی كوشیدند و به انحای مختلف در صدد تبلیغ مرام خود برآمدند.

انتخابات دهم ریاست جمهوری و حوادث متعاقب آن عرصه ای بود تا دوباره بهائیان با اشاره ی محافل بیگانه علیه جمهوری اسلامی ایران توطئه كنند... .

در ادامه، مطالب كتاب در4 بخش كلی بیان شده و هر بخش آن به چند قسمت تقسیم می شود و بخش 3 خود مشتمل بر 5 فصل می باشد.

انتخابات دهم ریاست جمهوری و حوادث متعاقب آن عرصه ای بود تا دوباره بهائیان با اشاره ی محافل بیگانه علیه جمهوری اسلامی ایران توطئه كنند...

بخش اول كه « سیری در تاریخ فرقه ضاله بهائیت » نام گرفته است به پایه گذار مكتب شیخیه، یعنی شیخ احمد احسائی (1242-1116) از اهالی احساء اشاره كرده و با بررسی برخی ادعاها كه توسط این فرد و در ادامه شاگردانش شده، تاریخچه این فرقه را مورد بحث و بررسی قرار داده است، سپس به بیان اوضاع و احوال فرقه ضاله بهائیت پس از انقلاب اسلامی پرداخته است. در همین بخش اسامی آخرین اعضای این گروه كه در ایران مسئولیت مدیریت جامعه بهایی را بر عهده دارند، نام برده شده كه عبارتند از:

1-فریبا كمال آبادی

2-جمال الدین خانجانی

3-عطیف نعیمی

4-سعید رضایی

5-بهروز توكلی

6-مهوش ثابت

شایان ذكر است سران جریان منحرف بهائیت در ایران به اتهام جاسوسی برای رژیم اسرائیل و اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی در15 اسفند 1386 و 25 اردیبهشت 1387 دستگیر شدند.

در بخش دوم با عنوان« متهمان شبكه بهایی روز عاشورا » در 5 فصل به بررسی كلی و عضوی متهمین بهایی پرداخته شده است:

فصل اول: گزارش كارشناس امنیتی پرونده تحركات شبكه بهایی در عاشورا سال 1388، ابتدا به بررسی این گزارش پرداخته و سپس خلاصه ای از وضعیت متهمین را بررسی كرده است كه در فصل دوم تا پنجم همین بخش پرونده چند تن از آنان را از نگاه گذرانده است.

این متهمین كه مطالب بررسی شده مربوط به آنان در برخی موارد مشابهت هایی هم دارند از این قرارند:

در فصل دوم پرونده متهم پیام فناییان، این موارد را تحت بررسی قرار داده است :

الف) خلاصه وضعیت پرونده

ب)گزیده ای از بازجویی ها و تحقیقات معموله از متهم(صفحات26 تا30 و 41تا 45 پرونده)

* اول - حضور در اغتشاشات

* دوم- بهائیت و انتخابات دهم

* سوم- هدف از شركت در اغتشاشات

ج)متهم در داگاه

فصل سوم: پرونده متهم آرتین غضنفری موارد زیر را مورد مطالعه قرار داده است:

الف)فرم گردشكار امنیتی متهم

ب)اعتراضات و اقاریر

1-بیت العدل در فتنه

2-تحركات برنامه ریزی شده شبكه بهائیت در عاشورای سال1388

3-اعترافات نیكاو هویدایی(از عناصر بهایی) علیه آرتین غضنفری

4-اعترافات مونا عدل پیما (از عناصر بهایی) علیه آرتین غضنفری

ج)كیفر خواست متهم

فصل چهارم به بررسی پرونده متهم زاوش شادمهر پرداخته و این موارد را مورد بررسی قرار داده است:

الف)فرم گردشكار امنیتی

ب)اقاریر متهم

1-برنامه ریزی و سازماندهی به منظور اغتشاش در روز عاشورا

2-اعترافاتی علیه آرتین غضنفری(خط دهنده شبكه بهایی در روز عاشورا)

3-ارتباط با رسانه ضد انقلاب

فصل پنجم كه پرونده متهم ژینوس سبحانی را مورد بررسی قرار داده است ابتدا به اعترافات متهم (1-فرمان مهم بیت العدل برای بهائیان-2- فعالیت های ضد امنیتی در روز عاشورا) و سپس به كیفر خواست متهم اشاراتی داشته است.

گزارش كارشناس امنیتی پرونده تحركات شبكه بهایی در عاشورا سال 1388، ابتدا به بررسی این گزارش پرداخته و سپس خلاصه ای از وضعیت متهمین را بررسی كرده است كه در فصل دوم تا پنجم همین بخش پرونده چند تن از آنان را از نگاه گذرانده است

بخش سوم كتاب، پرونده گروهك بهایی موسوم به« ارتش جهانی رهایی» گزیده ای از مطالب زیر را عنوان كرده است:

الف)گزیده ای از بازجویی مقدماتی توسط ضابطین(خرداد ماه1389) كه خود این موارد را شامل شده است:

1-مشخصات و سوابق متهم

2-طرح ریزی فعالیت مسلحانه از طریق گروهك موسوم به«ارتش جهانی رهایی»

ب)گزیده ای از جلسات رسیدگی در دادسرا

ج)كیفر خواست متهم در دادسرا

بخش چهارم یعنی بخش انتهایی ابتدا یكسری اسناد و تصاویر مرتبط با این فرقه ضاله را به تصویر كشیده و سپس نمایه هایی را نیز به كار برده است.

برشهایی از كتاب:

در صفحه 47 می خوانیم:

س:اعترافات شما مبین این موضوع است كه شما در خصوص تهیه ی سلاح گرم مشاركت داشته و پیشنهاد اولیه را ارائه نموده اید . قبول دارید؟

ج: در مورد مشاركت بله و در مورد پیشنهاد اولیه در زمینه ی ترور به صورت شوخی بله.

سلیمی‌نمین از انتقاد خود به این کتاب را را نداشتن گردآورنده کتاب عنوان می کند و می گوید: به دو دلیل ممکن است یک کتاب گردآورنده نداشته باشد یکی اینکه از منابع خاص اطلاعاتی استفاده کرده باشد یا اینکه پژوهش‌گری نخواسته نامش در کتاب بیاید در هر دو حالت ما با این قضیه مشکل داریم.اگر مراکز اطلاعاتی نظام جمهوری اسلامی این کار را انجام داشته باشد این محتوا مطابق انتظار ما نیست و ما انتظار غنای بیشتری متناسب با توان نظام داریم و اگر هم پژوهشگری باشد که بخواهد اسمش در کتاب نیاید این هم ضعف کتاب است که در تقابل نمی‌خواهد نامش را بر کتاب بگذارد. مطلب باید با صداقت بیان شود.


   
آیا در این خبر مشکلی وجود دارد ؟

اگر در خبر مربوطه مشکل تایپی و یا هرگونه مشکل دیگر مشاهده نمودید
از طریق صفحه تماس با ما به ما اطلاع دهید.

نظرات:0

نظر دهید

کد را وارد کنید:*
عکس خوانده نمی شود